Afmelding spoed

Afmelden binnen 2 werkdagen is bedoeld voor situaties die je niet van tevoren kan voorzien én die dusdanig ernstig zijn dat het onverhoopt echt niet lukt (ook niet via beeldbellen) om behandeling te volgen.
Het is belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan, ook vanwege de continuïteit van je behandeling. 
Moet je je onverhoopt toch afmelden binnen die 2 werkdagen,
dan is dat voor jouzelf en je behandelproces en voor de organisatie een vervelende situatie. 
Overdag vragen we je dan te bellen met het algemene nummer 038-785 4302. 
Gebeurt dit buiten kantoortijd of krijg je binnen kantoortijd geen gehoor dan verloopt dit via whatsapp op hetzelfde nummer.  
 
Afmeldingen via andere kanalen (bijv. doorgegeven aan behandelaren) zijn daarom niet geldig. We noteren bij de spoed afmelding alleen de afmelding en de reden, en zetten de meest dringende acties uit. We gaan op dat moment niet in gesprek over de situatie, en of dit wel of niet onder acute overmacht valt. Je maakt deze keuze op dat moment zelf. De melding gaat naar je regiebehandelaar, en deze maakt samen met het secretariaat de inschatting of de situatie wat ons betreft ook geldt als zowel een ernstige als een acute overmacht situatie waarvoor last minute afmelden gegrond is. Als de conclusie is dat dit niet het geval is, dan kan het zijn dat je een no show factuur ontvangt of door je regiebehandelaar voor een gesprek wordt uitgenodigd.