Afmelding op tijd

Afwezigheid door vakantie of anderszins: 
Om de inzet van de behandelaren zo goed mogelijk te benutten is het belangrijk dat we op tijd weten wanneer je afwezig bent.  
De werkwijze is dat je je afmelding die op tijd is, doorgeeft aan de planning.